Angst, forbier og traumer

Angst, fobier og traumer

Det er de færreste der går igennem livet, uden på et tidspunkt at opleve en form for angst. For nogle fylder angsten dog så meget i livet, at den hindrer os i at leve som vi gerne vil.
Angst kan vise sig på mange måder, og kan både være situationsbestemt som fx det at skulle indgå i sociale sammenhænge eller det at skulle ud at flyve. Det kan også være en fobi overfor ting som fx edderkopper (araknofobi) eller elevatorer (klaustrofobi). 

Angst udløses oftest efter en form for traume, hvor overlevelsesmekanismerne i kroppen er blevet sat i gang af en eller anden årsag, i en situation hvor du har følt dig truet på livet eller dit eksistensgrundlag. Det er dog ikke altid sikkert at du kan huske situationen, der har udløst det – men det kan din krop. 

Den egentlige fare for dit liv der har været i situationen, er ikke nødvendigvis væsentlig i forhold til den angst der efterfølgende bliver udløst, men derimod den oplevede fare der var i situationen. 
Angstbelastninger ”husker” kroppen og nervesystemet, med det formål at kunne advare imod lignede farer en anden gang. En mekanisme der sikrer menneskets overlevelse. 
Det hænder dog at kroppen er har fået ”programmeret” en situation ind i systemet, til at være farligere end reelt set, og det kan give unødig angst og fobier. 
Man kan ved angst opleve, at man med sin fornuft godt kan se, at det ikke giver meningen at blive så bange i en given situation, men at hele kroppen går i gang med at advare dig om, at det du skal til at gøre om lidt, potentielt set kan være livsfarligt. Den ”fejlprogrammering” kroppen har lavet, kan jeg hjælpe med at få ændret, i samspil med at lære dig at håndtere, når din krop har angst og bliver bange. 

Klik for kontakt informationer her